شماره تماس : 09359689439

تعرفه تبلیغات و کسب درآمد

تعرفه تبلیغات و کسب درآمد

تعرفه بسیار متنوعی برای بازدید در نظر گرفته شده که برحسب سلیقه و بودجه خود میتوانید بسته های ثانیه ای را انتخاب نمائید که در جدول زیر آمده است.

  عنوان تایمر هزینه پایه برای خرید درآمد پایه برای کسب درآمد  
1 کاهش سریع رنک الکسا 240 ثانیه 3 ریال 1.5 ریال  
2 تبلیغ محصول 300 ثانیه 5 ریال 2.25 ریال  
3 افزایش اعتبار وبسایت 360 ثانیه 7 ریال 3 ریال  
  بزودی! × × ×  
4 بزودی! × × ×  

به یاد داشته باشید تمامی تعرفه هادر جدول فوق پایه می باشند و در حساب کردن تعرفه خرید یا بازدید بایستی هم درصد نوع آی پی هم درصد تخفیف سطوح کاربر و هم درصد پورسانت دهی سطوح کاربری را  مد نظر داشته باشید-برای دیدن تعرفه های هریک از اصطلاحات نام برده به صفحه یا برگه هر یک از اصطلاحات مد نظر مراجعه نمایید.